Blog Section

Jahorina Film Festival – Najbolji ekološki projekti u BiH

Jahorina Film Festival – Najbolji ekološki projekti u BiH

Sarajevo, 28.08.2015. – “Uspostavljanje kapaciteta za sterilizaciju i zbrinjavanje  medicinskog i infektivnog otpada u Republici Srpskoj”

Za najbolji ekološki projekt u BiH danas je u okviru Jahorina Film Festivala, a u saradnji sa Fondovima za zaštitu životne sredine/okoliša Federacije BiH i Republike Srpske, dodijeljeno pet nagrada “Zlatni Javor”.

Opširnije

Otpadom ukrasi, Planetu spasi

Otpadom ukrasi, Planetu spasi

Banja Luka, 25.04.2015. – U subotu 25.04.2015. godine održana je završna manifestacija na kojoj su dodijeljene nagrade u okviru konkursa „Otpadom ukrasi, Planetu spasi“.

Opširnije