O nama

Firma ECO GROUP DOO je osnovana početkom 2013. godine sa sjedištem u Banjaluci kao preduzeće čija je osnovna djelatnost preuzimanje, transport i zbrinjavanje medicinskog infektivnog otpada, potencijalno infektivnog otpada i oštrih predmeta. Tretman ove vrste otpada vršimo na sopstvenom postrojenju NEWSTER 10 – savremenom uređaju za sterilizaciju visokog kvaliteta, koji u procesu rada ne upotrebljava hemikalije ni zračenje. Ovom tehnologijom prevazilazi se uobičajena sterilizacija jer otpadu se daje neprepoznatlјivost zahvalјujući jedinstvenom ugrađenom sistemu mlјevenja ismanjuje se zapremina otpada za 80%.

U proteklom periodu ostvarili smo uspješnu poslovnu saradnju sa velikim brojem zdravstvenih ustanova širom Republike Srpske, na osnovu čega smo u mogućnosti da svojim klijentima ponudimo kvalitetnu uslugu uz povoljne cijene zbrinjavanja.

Pored toga posjedujemo Dozvolu za upravljanje otpadom za djelatnosti transporta opasnog i neopasnog otpada, čime smo proširili mogućnosti rada i djelovanja u oblasti zbrinjavanja  ostalih vrsta otpada, na osnovu koje vršimo usluge transportai skladištenja otpada do konačnog tretmana na Zakonom regulisan i ekološki prihvatljiv način.

Sva naša vozila su prilagođena transportu opasnog otpada, a svi vozači posjeduju  ADR dozvolu.

Posjedujemo i kompletan asortiman ambalaže za zbrinjavanje medicinskog otpada.

if_1-02_511559KATALOG AMBALAŽE
if_1-02_511559KANTE 120-240 L

Vršimo distribuciju i prodaju komunalne opreme iz proizvodnog programa kompanije Tehnix d.o.o. iz Hrvatske, koja je vodeća u razvoju eko tehnologija i inovacija iz oblasti upravljanja otpadom.

U saradnji sa kanadskom fabrikom Flexo-Canada Inc, po ugovoru o Ekskluzivnoj distribuciji za BiH, vršimo prodaju linije proizvoda koja se sastoj od krutih aditiva  (ECO PILL, ECO FXO, ECO FXO INDUSTRIAL ), uljnih stabilizatora (ECO DTM  i ECO STABIFLEX) te industrijskih aditiva. Navedeni proizvodi su ekološki, jedinstveni po svojim svojstvima i posjeduje sve ateste i sertifikate o garantovanom kvalitetu i učinkovitosti njihove primjene.

Od samog osnivanja do danas kontinuirano unapređujemo svoje poslovanje, pratimo nove tehnologije i zahtjeve iz oblasti zaštite životne sredine, u želji da učvrstimo poziciju na tržištu, budemo prepoznatljivi po kvalitetu usluga i zadovoljstvu naših kupaca.