• Preuzimanje, transport i tretman medicinskog infektivnog otpada, potencijalno infektivnog otpada i oštrih predmeta
  • Transport i skladištenje do konačnog tretmana ostalih vrsta opasnog i neopasnog otpada
  • Prodaja visokokvalitetne ambalaže za odlaganje medicinskog otpada u skladu sa zakonskim propisima > KATALOG AMBALAŽE | KATALOG kante 120/240L
  • Prodaja komunalne opreme (kante, kontejneri, preskontejneri, postrojenja za reciklažu itd.)
  • Distribucija proizvoda kanadske firme Flex-o Canada Inc – ekološki i netoksični aditivi za gorivo i uljni stabilizatori,  koji su sigurni za upotrebu, znatno se razlikuju od drugih proizvoda na tržištu. Ovi proizvodi su ispitani i sertifikovani od najozbiljnijih svjetskih laboratorija (SAE, ASTM, US EPA, QIRC) – za više informacija link napartnerski sajthttp://www.ecoltm.com/