Blog Section

Edukacija o upravljanju medicinskim otpadom u zdravstvenom sektoru RS

Edukacija  o upravljanju medicinskim otpadom u zdravstvenom sektoru RS

Teslić, 25-26.05. 2015. – Firma ECO GROUP aktivno je učestvovala u edukaciji – seminaru o Upravljanju medicinskim otpadom u zdravstvenom sektoru RS, održanom u  hotelu Kardijal u Tesliću.

Na dvodnevnom seminaru kroz predavanja i radionicu svoja dosadašnja iskustva i postojeću praksu obezbjeđenja sistema upravljanja medicinskim otpadom, adekvatnog razdvajanja pojedinih kategorija otpada kao i primjene sertifikacionih standarda za upravljanje MO, razmjenili su predstavnici iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske.

Glavni zaključak nakon održanog seminara je da su zdravstveni radnici u RS dobro upućeni u problematiku upravljanja MO, te da je u određenim ustanovama briga o adekvatnom razdvajanju medicinskog otpada na zavidnom nivou što svakako predstavlja ključ efikasnog upravljanja medicinskim otpadom, jer samo adekvatno razdvajanje, obrada i odlaganje pojedinih kategorija otpada smanjuje troškove i pomaže očuvanju i zaštiti javnog zdravlja i zaštiti životne sredine uopšte.